INVESTMENT PORTAL
of Kostanay region
  • en
    • kz
    • ru
Notaries

List of notaries

NoNameLicense numberLicense dateAddress / tel.
1Almagambetov Sagibulla Sagibulla
No 0001178
08.10.2002

Kostanay, Gogol str., 79A-202 

tel. 50-38-34

2Aimagambetov Shalkhar Aizhanovich
No 0000358
03.04.1999

Kostanay, Baitursynov str., 67-110

tel. 54-25-83

3Astapkov Danila Alexandrovich
No 0001916
11.08.2004

Kostanay, V.Internatsionalistov str. 14 IP 35

tel. 22-05-60

4Atzhanova Lyazzat Bagiturovna
No 0000923
23.08.2007

Kostanay, Baymagambetov str., 179 

tel. 50-90-21

5Bainazarova Gulnara Sansysbayevna
No 0000775
05.06.2000

Kostanay, Baitursynov str., 95 

tel. 54-21-14, 53-03-44

6Bayekin Azamat Mendibekovich
No 0001783
24.03.2004

Kostanay, Borodin str., 155

tel. 57-43-28

7Belonozhko Natalya Ivanovna
No 0000593
06.10.1999

Kostanay, Chekhov str., 125

tel. 56-77-02

8Viktorova Irina Nikolayevna
No 0000646
15.11.1999

Kostanay, Mailin str., 2 / 2-28 

tel. 53-62-21

9Vorobyova Svetlana Nikolayevna
No 0001247
12.12.2002

Kostanay, Baymagambetov str., 170 

tel. 53-43-21

10Gabdullina Saule MyrzagaliyevnaNo 000178524.03.2004

Kostanay, Abay ave., 164

tel. 54-71-07

11Dospulov Bulat AkanovichNo 000201517.11.2004

Kostanay, Ordzhonikidze str., 54, of. 16

tel. 39-02-64

12Yerdavletova Dariga ErkankyzyNo 000030927.11.1998

Kostanay, Chkalov str., 4 

tel. 26-22-42

13Zhetpispayev Nurlan AkhmedzhanovichNo 000031027.11.1998

Kostanay, Al-Farabi str., 119-107

tel. 53-63-13

14Ilyasova Raziya NagimetovnaNo 000047003.05.1999

Kostanay, Chkalov str., 7-2 office 5

tel. 39-37-35

15Imanbayeva Nazgul MiramovnaNo 000090825.07.2007

Kostanay, 160 Baimagambetov str.

tel. 51-16-98

16Iralinova Rakhima KarhanovnaNo 000142514.05.2003

Kostanay, Amangeldy str., house. 93b office 103

tel. 53-17-90

17Ismailova Aislu SabitbekovnaNo 000069922.12.1999

Kostanay, 8 mcr. house. 19/1 

tel. 22-25-25

18Kozhapova Aida AbilevnaNo 000213702.10.2008

Kostanay, Taran str., 155

tel.56-91-98

19Karabaeva Sheker ZhumashovnaNo 000203809.12.2004г.

Kostanay, Taran str., 159-15 

tel. 53-40-75

20Kim Marina VladimirovnaNo 000035603.04.1999

Kostanay, Taran str., 83-510 

tel. 53-45-58